Skip to Content

Služby

 Firma DemSys software je především zakázkovou programátorskou firmou. V praxi to znamená, že základní oblastí naší činnosti je vytváření programových systémů podle zadání zákazníka od počáteční analýzy až po konečnou realizaci včetně dokumentace, zavedení, vyškolení a poskytování servisu. V této oblasti není většinou žádná část problému řešena subdodavatelsky, takže konečné řešení může být kdykoliv upravováno. Typickými produkty firmy jsou zejména:

 • Informační systémy.
 • Obchodní a ekonomické systémy.
 • Internetové stránky, weby, portály.
 • Uživatelské a systémové nástroje.
 • Specializované programové vybavení.

Konkrétní realizované portfolio je uvedené ve firemních referencích.

Projektování

Se zakázkovým programováním je těsně spjata projekční činnost. Pro rozsáhlejší programový systém tvořený na míru je nezbytnou podmínkou alespoň základní projekt definující jeho prvky a vzájemné vztahy mezi nimi. Projekční fáze může být zcela oddělená od vlastního řešení, které pak bude realizováno zákazníkem nebo jinou firmou. Do této oblasti patří zpracování technické specifikace počítačového systému, analýza potřeb zákazníka z hlediska využití počítačů, analýza a zhodnocení stávajících programových systémů, analýza nových programových systémů a podobně.

Programování

Realizační fáze projektu obsahuje hlavně vlastní naprogramování systému. Součástí této fáze je také kompletní testování funkčnosti podle zadání a projektu. Výsledkem realizační fáze je standardní instalace do cílového prostředí včetně instalační a provozní dokumentace. V závislosti na sjednaných podmínkách mohou být součástí výsledku také zdrojové kódy systému.

Instalace

Proces instalace zahrnuje dodávku požadovaného software, jeho instalaci a  nastavení vhodných provozních parametrů pro podmínky uživatele.  Dále do této oblasti patří spolupráce při převodu dat ze starších verzí software nebo z jiných systémů  a kompletní zaškolení pracovníků. Instalační služby je možno po dohodě poskytnout také na programovém vybavení třetích stran.

Servis

Provozní servis je poměrně širokou oblastí služeb zajišťujících  péči o uživatele programového vybavení. Oblasti provozního servisu jsou:

 • Operační systémy Windows a prostředky MS Office.
 • Počítačové sítě NetWare Novell.
 • Databázové systémy MySQL, SQL, Oracle.
 • Počítačové systémy DemSys software.
 • Vybrané počítačové systémy třetích stran.

Obsahem provozního servisu jsou individuálně nasmlouvané činnosti, jejichž struktura a obsah zavisí na konkrétní situaci. Typické náplně provozního servisu jsou zejména:

 • Zpracování provozních návodů a doporučení.
 • Řešení provozních problémů vzniklých při užívání software.
 • Odstraňování provozních havárií a obnovení provozu po haváriích.
 • Analýza a návod na provedení rekonstrukce dat po havárii s poškozením dat.
 • Poskytování rad a konzultací při řešení provozních problémů vzniklých při užívání software a pro správné a efektivní užívání software.
 • Zpracování provozních návodů a doporučení.
 • Asistence při užívání software.
 • Školení pracovníků, zejména uživatelů a administrátorů.
 • Správa a administrování webových aplikací.

Podle požadavku rychlosti zahájení prací a odstranění provozního problému při užívání software a podle dostupné doby pro poskytování konzultací je servis odstupňován do kategorií A, B a C. Stručně je nejvyšším stupněm kategorie A, která zajišťuje nonstop podporu a garantuje okamžitý zásah. Kategorie C se naopak poskytuje pouze v běžné pracovní době. Náplň jednotlivých kategorií je dána konkrétními požadavky.

Grafika

V oblasti zpracování grafiky nabízíme zejména kompletní návrh vzhledu zadaného systému, včetně nafocení a digitalizace reálných objektů souvisejících se systémem. Významnou úlohu hraje grafické zpracování zejména u vývoje internetových stránek.

Poradenství

Poradenská činnost částečně splývá s projektováním. Typickým příkladem je návrh vybavení výpočetní technikou a programových vybavením konkrétního podniku. Náplní poradenské činnosti je osobní konzultace, případně série osobních konzultací. Výsledkem je stručná zpráva o závěru konzultace. Typickým pokračováním poradenství je vypracování úvodního projektu o konkrétní problematice.

Školení

Oblast školení se překrývá se servisní činností. Samostatně je zde uvedená především proto, že firma DemSys zajišťuje školení nejen svých vlastních programových produktů, ale také produktů třetích stran. Školící činnost v této oblasti je pojata velmi individuálně pro jednotlivce nebo skupiny o maximálně 10 lidech. Každému školení předchází konzultace o co možná nejpřesnějším obsahu a struktuře školení. Uživatel si tedy sám řekne, co se potřebuje naučit a tomu pak bude celé školení strukturou, obsahem a rozsahem přizpůsobeno. Typické oblasti školení jsou zejména:

 • Používání operačních systémů Windows.
 • Používání kancelářských prostředků Office.
 • Používání Internetu.
 • Administrace a údržba internetových aplikací.
 • Zpracování grafiky.

Internet

Hlavní službou v oblasti Internetu je tvorba zájmových stránek a internetových aplikací. Pokud to zákazník požaduje, tak také jejich údržba a administrace. Součástí poskytovaných služeb v této oblasti také může být zajištění webového prostoru a domény. Konkrétní rozsah je dán reálných požadavkem.